Dinsdag 6 juni 2023

Speel bewust

Weerwind laat mogelijkheden nagesprek Cruks onderzoeken


Minister Franc Weerwind laat de mogelijkheid onderzoeken om een nagesprek te houden nadat iemand uit Cruks is gekomen en weer wil gaan gokken. De minister maakt een beslissing zodra de Kansspelautoriteit dat onderzoek heeft afgerond, zo zei hij tijdens het commissiedebat Kansspelen gister.

Gister werd het commissiedebat Kansspelen gehouden in de Tweede Kamer. De commissie voor Justitie en Veiligheid sprak met Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming. Het debat kende naast Weerwind de volgende deelnemers:

 • Rudmer Heerema (VVD)
 • Corinne Ellemeet (GL)
 • Michiel van Nispen (SP)
 • Joost Sneller (D66)
 • Mirjam Bikker (CU)

In het commissiedebat Kansspelen werd uitgebreid gesproken over het verbod op ongerichte reclame. Daarin gaf de minister te kennen dat de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023 niet gehaald zou gaan worden. Eind maart 2023 was aannemelijker, omdat het wijzigingsbesluit nog langs de Raad van State voor advies moet, en daarna nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer moet.

In het verder zeer gemoedelijke debat, had Weerwind nog meer slecht nieuws voor de commissieleden. De overkoepelende speellimieten die hij had beloofd te gaan onderzoeken, zijn van de baan. Technische en aan privacy gerelateerde bezwaren voorkomen dat online-casino overstijgende instellingen ingevoerd gaan worden.

Optie voor nagesprek onderzoeken

De commissieleden gingen kort in op het voorstel van Holland Casino CEO Petra de Ruiter om een nagesprek in te voeren voor mensen die uit Cruks komen. De Kansspelautoriteit gaf in een reactie aan CasinoNieuws.nl aan deze optie wel goed te willen onderzoeken.

In het commissiedebat Kansspelen sloot Franc Weerwind zich daarbij aan. Hij gaf te kennen dat het een grote aanpassing aan Cruks vereist en een grote impact heeft op het privacy aspect van het register. De Kansspelautoriteit komt met een advies richting de minister. Weerwind zou daarna een beslissing maken, gaf hij te kennen.

In een reactie aan CasinoNieuws.nl gaf de woordvoerder van Holland Casino aan dat zijn organisatie veel ervaring heeft met het houden van nazorggesprekken. Maar, zo gaf hij aan, het nagesprek kan ook gevoerd worden door bijvoorbeeld Loket Kansspel.

Overige onderwerpen besproken in het commissiedebat Kansspelen

Naast die drie grote onderwerpen, besprak de commissie nog diverse andere zaken. Een korte samenvatting van wat verder besproken werd:

 • De minister gaf te kennen dat er binnenkort vanuit de overheid meer gecommuniceerd gaat worden over de gevaren van gokverslaving. Die voorlichting moet zorgen voor meer bewustwording. Vooral jongvolwassenen moeten zich meer bewust worden van de gevaren van gokken en er moet meer aandacht komen voor de schuldenproblematiek die overmatig gokken met zich mee kan brengen. Ook moest er duidelijk gemaakt worden wat de mogelijkheden zijn voor mensen die kampen met een verslaving.

  In een interview met CasinoNieuws.nl hintte René Jansen al op een reclamecampagne over (online) gokken. De Kansspelautoriteit-voorzitter zette daarbij wel vraagtekens of de Kansspelautoriteit de aanwezen partij was voor een campagne om kennis over de gevaren riuchtbaarheid te geven. De minister ging niet in op de invulling van deze nieuwe communicatie.
 • De minister gaf te kennen dat de aanmeldprocedure voor Cruks in december verbeterd zou worden. Of hij hier doelde op de aanmeldprocedure voor spelers die zichzelf willen inschrijven, of voor mensen die door derden worden ingeschreven, werd niet duidelijk.

  Weerwind erkende later dat een termijn van zes weken voordat een externe inschrijving in Cruks verwerkt wordt, te lang is. Hij beloofde zich in te spannen om die termijn te verkorten.
 • Weerwind deelde de verwachting dat er meer geld terecht zou gaan komen in het kansspelverslavingsfonds dan vooraf gedacht. Dat betekent dat ZonMw de beschikking krijgt over grotere budgetten om te verdelen. De grotere pot geld in het kansspelverslavingsfonds wordt veroorzaakt doordat de afdracht van de legale online casino’s groter is dan verwacht. Aanbieders betalen 0,25% over hun GGR aan het kansspelverslavingsfonds.

  Michiel van Nispen van de SP pleitte voor een verhoging van de afdracht richting het kansspelverslavingsfonds. “Voor iedere euro die er wordt uitgegeven aan reclame, kan er ook een euro in het fonds,” aldus Van Nispen bijna gekscherend. Weerwind antwoordde daarop dat hij niet ging over de reclamebudgetten van de partijen in de vrije markt, en dat hij zich daar ook niet in wilde mengen. Maar, zo merkte Weerwind ook op, als het percentage qua afdracht richting het kansspelverslavingfonds volgens de kamer omhoog moet, dan kan er altijd een motie ingediend worden die dat bewerkstelligt. Niet alle commissieleden waren het eens met de stelling dat een motie dé manier is om dat voor elkaar te krijgen, maar het punt kreeg verder rust.
 • Een onderzoek naar de gaten in de huidige zorgplicht door aanbieders, moet in januari 2023 afgerond zijn. De resultaten zullen gedeeld worden met de kamer.
 • Rudmer Heerema kaartte de problemen op het gebied van poker aan in Nederland. De VVD’er stelde een verlaging van het belastingtarief voor live poker voor om ervoor te zorgen dat poker in Holland Casino beter zou kunnen concurreren met het illegale aanbod in huiskamers.

  Weerwind gaf te kennen daar niets voor te voelen. Poker wordt geschaard onder de risicovolle kansspelen en valt dan ook binnen het bestaande belastingtarief. Weerwind gaf te kennen de uniformiteit in de Kansspelbelasting niet te willen tarten. Het voorstel van Heerema kreeg geen bijval van de andere commissieleden. Hoe het gaat met live poker in Nederland, kan wat de minister betreft vallen in de evaluatie in 2024.
 • Mensen die zich hebben ingeschreven in Cruks, ontvangen toch nog gokreclames in hun mailbox, bijvoorbeeld met nieuwe aanbiedingen. Dit is niet te voorkomen momenteel, volgens Weerwind. De check of iemand in Cruks staat moet gebeuren bij het inloggen, een zelfde check vindt niet plaats als er een mail vanuit het online casino wordt verstuurd. Direct een oplossing hiervoor werd niet geopperd.
 • Weerwind maakt het geen prioriteit om pinautomaten op locatie in casino’s en speelautomatenhallen te gaan verbieden. Sterker nog, hij vindt de pinautomaten juist handig omdat ze helpen bij het monitoren van excessief speelgedrag. Bovendien, en Weerwind gaf direct aan de discussie daarmee te bemoeilijken, zijn er speelautomaten die cashless betalingen accepteren.
 • Bikker gaf aan dat er meer reclame te zien is op social media, vooral populair bij jongeren. De regels zijn op dat punt volgens de minister duidelijk: je richten op jongeren en jongvolwassenen mag niet, en de Kansspelautoriteit treedt op als dat toch gebeurt.
 • Bikker gaf te kennen moeite te hebben met het feit dat landgebonden aanbieders wel reclame mogen maken. Zeker als ze soms dezelfde naam en logo gebruiken als ze gebruiken voor hun online aanbod. De risico’s per spel zijn lager dan online volgens de minister. Bovendien is de beschikbaarheid beperkter, zo gaf Weerwind te kennen. De Kansspelautoriteit monitort de reclames en houdt in de gaten dat het duidelijk is dat het gaat om landgebonden aanbod en niet verkapte reclame betreft voor online.
 • Heerema maakte er een groot punt van dat internationale organisaties geen grote evenementen in Nederland willen organiseren omdat ze een bettingpartner hebben en dat niet meer is toegestaan zometeen. Weerwind gaf te kennen dat hij niet bekend is met deze problematiek en hij nodigde Heerema uit informatie te delen op dit vlak als die voorhanden is.
 • Er werd een groot probleem gemaakt van het feit dat sportclubs nu nog langdurige contracten tekenen met online aanbieders. Eerder verbaasde de Kansspelautoriteit zich hier al over. Weerwind leek zich daar niet erg druk om te kunnen maken. De termijn (1 januari 2025) is duidelijk, tot die tijd mogen ze naar eigen inzicht deals sluiten, zo leek hij te zeggen.
 • Weerwind ziet geen probleem in het feit dat er nu 22 aanbieders zijn en dat er nog meer gaan volgen. Er is bewust gekozen voor een open stelsel, aldus de minister. In 2024 wordt dat stelsel geëvalueerd. De twee pieken zijn bovendien al geweest; het moment van de opening van de aanmeldprocedure, en het moment dat de cooling down afliep eind maart 2022. Weerwind gaf aan geen idee te hebben wanneer de markt verzadigd is. Als de kamer vindt dat er een grens moet komen, dan ziet hij daar graag een voorstel voor , maar hij gaf wel direct aan niet continu de spelregels te willen wijzigen. De criteria voor een vergunning verlenen kan hij wel aanscherpen, maar dan moeten daar wel redenen voor zijn. Die redenen kwamen niet op tafel in het debat. Weerwind stelde ook op dit punt voor het evaluatiemoment in 2024 te gebruiken.
 • Mirjam Bikker vroeg aandacht voor crypto-beleggingen die voor jongvolwassenen meer gemeen hebben met games en gokken dan met beleggen. Weerwind wilde geen uitspraken doen op dit vlak, want het dossier crypto valt niet binnen zijn portefeuille maar is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Hetzelfde gaat op voor Lootboxes en de aangenomen motie Bontebal die lootboxes moet gaan verbieden. Ook hier verwees Weerwind naar ene collega voor een reactie, ondanks dat lootboxes in de ban gedaan worden omdat ze door het kabinet gezien worden als kansspel.

“We hebben een jaar geleden een heel slechte wet ingevoerd,” concludeerde Van Nispen aan het einde van het commissiedebat Kansspelen. “En we zijn maar bezig met het dichtschroeien van de mazen in de wet. Deze markt kent geen moraal, en dus moeten we die stevig beteugelen” sloot hij definitief af, waarmee hij eens te meer te kennen gaf niet blij te zijn met de gang van zaken.

Reactie Weerwind de dag erna

In een post op LinkedIn blikte de minister terug op het debat. Daarin gaf hij aan wel te kijken naar online reclame fors te beperken en sponsoring op korte termijn te verbieden:

“We zijn nu 1 jaar verder sinds je online mag gokken in Nederland bij aanbieders die hiervoor een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit (KSA). Zo beschermen we spelers beter tegen verslaving of fraude en houden we toezicht en controle op de aanbieders.

“Elke markt moet zich kunnen ontwikkelen, zo ook de gokmarkt. Toch zag ik aanleiding om nog voor de evaluatie van de wet in te grijpen. Om kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, nog beter te beschermen en verslaving te voorkomen. Dat heb ik gedaan door:

• de inzet van rolmodellen te verbieden en een voorstel te doen voor het verbod op ongerichte reclame. Ondanks dat de sector zelf ook verantwoordelijkheid heeft genomen door minder buitenreclame en minder uitingen op tv te laten zien, zie ik een toename in online uitingen en sponsorcontracten. Dit laat wat mij betreft de noodzaak zien om online reclame fors te beperken en sponsoring op korte termijn te verbieden.

• nog meer in te zetten op verslavingspreventie. Ik zie hier ook een grote rol voor de aanbieders zelf. Op dit moment hebben zij een stevige zorgplicht naar hun spelers toe. De invulling daarvan kan beter. Daarom ga ik maatregelen treffen om speellimieten te maximeren en gaat de KSA uitzoeken of de zorgplicht van de aanbieder strakker gereguleerd kan worden.”

Het gehele debat is na te kijken bovenaan dit artikel, of via debatdirect.tweedekamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter