Vrijdag 22 januari 2021

Home Wetgeving kansspelen Koa invoering: de lange weg naar live gaan

Koa invoering: de lange weg naar live gaan

Op 19 februari 2019 werd de Wet Kansspelen op afstand door de Eerste Kamer aangenomen. De wet omschreef de modernisering van het kansspelbeleid van de Nederlandse regering onder strenge voorwaarden. Maar de weg naar invoering van Koa is lang.

Momenteel is er echter nog geen vergunning voor het aan Nederlanders aanbieden van kansspelen op internet uitgegeven. Ook het in de wet opgenomen voornemen om een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) in te voeren is nog niet een realiteit.

In november 2019 maakte Minister Dekker voor Rechtsbescherming dat de streefdatum voor het in werking treden van de wet 1 januari 2021 is. Acht maanden later gaf de minister aan dat uitstel aannemelijk is. In september 2020 werd officieel uitstel naar 1 maart 2021 aangekondigd.

Maar voordat de vergunningen aangevraagd kunnen worden, zullen er nog enkele horden genomen moeten worden. Hier een overzicht van de stadia voordat je als Nederlander online kan gokken.

AMvB en MR

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt de aangenomen wet verder uit in Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regeling (MR). Onderdeel van deze fase het aanbieden ter consultatie van de ontwerpregeling. Dit gebeurde op 24 juli 2019 en liep tot en met 18 september 2019. In totaal ontving de regering 17 openbare reacties. Onder andere Stichting Speel Verantwoord , Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland (AGOG), brancheorganisatie VAN Kansspelen, de Nationale Goede Doelen Loterijen, en Centrum voor Verantwoord Spelen reageerden openbaar.

Vertaling naar vergunningvoorwaarden

Zodra de Ministeriële Regeling definitief is, gaat de Kansspelautoriteit de Wet Koa, de AMvB en de MR vertalen naar vergunningsvoorwaarden. Om geïnteresseerde kansspelaanbieders al een houvast te geven en inzicht te geven in hun voorgenomen invulling van de Motie-Postema, al een concept-beleidsregel gepubliceerd.

Als de vergunningsvoorwaarden door de Ksa gepubliceerd zijn, zal het zelfstandig bestuursorgaan het aanvraagformulier ter consultatie aanbieden. Op dit concept aanvraagformulier kan dan door betrokkenen gereageerd worden en aanpassingen kunnen voorgesteld worden. Vooruitlopend op deze consultatieronde, heeft de Ksa in juli 2019 al een informatieve pagina over Koa-aanvraag beschikbaar gesteld. Op 11 november 2019 gaven zij nadere informatie aangaande over de vergunningaanvraag.

Koa invoering in maart 2021

De oorspronkelijke plannen spraken voor een inwerkingtreding van de Wet Koa op 1 januari 2021. In juni 2020 maakte minister Dekker bekend dat uitstel aannemelijk is. In september 2020 werd uitstel naar 1 maart officieel aangekondigd. In maart 2021 zal het aanvraagformulier voor een vergunning om online kansspelen in Nederland aan te bieden beschikbaar gemaakt worden op de website van de Ksa. De kosten voor deze aanvraag zijn een niet-restitueerbare €45.000.

De Ksa zal iedere aanvraag in behandeling nemen. De maximale doorlooptijd voordat zij een antwoord geven, zal 6 maanden zijn. Het is de verwachting dat de Ksa voor iedere op 1 maart ingediende aanvraag, een half jaar de tijd neemt. Op die manier zal de markt voor online kansspelen in Nederland opengaan op 1 september.

Tijdpad vergunningverlening online Kansspelen
Tijdpad vergunningverlening online Kansspelen (bron: Kansspelautoriteit.nl)