Donderdag 13 juni 2024

Speel bewust

Gokverslaafden krijgen toch gokreclames in hun e-mail door opzet Cruks

Gokkers in Cruks krijgen toch e-mail gokreclames - CasinoNieuws

Online casino’s mogen mensen die in Cruks staan, geen gokreclames per e-mail sturen. Maar door de manier waarop Cruks is gebouwd, kunnen online casino’s in veel gevallen niet weten of iemand in Cruks staat of niet en ontvangen gokverslaafden dus nog volop gokreclames in hun inbox. De Kansspelautoriteit en het ministerie zijn bekend met die situatie maar een oplossing is nog niet voorhanden.

In Artikel 6 (Verbod op bonussen na interventies) van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen staat uiteengezet dat online casino’s mensen geen bonussen mogen aanbieden op het moment dat er een interventiemaatregel heeft plaatsgevonden. Immers, als een online casino ingrijpt, dan valt iemand automatisch binnen de risicogroep, en die moeten geen mailtjes met aanbiedingen ontvangen om ze weer aan het gokken te krijgen.

De manier waarop Cruks is gebouwd, voorkomt dat aanbieders momenteel kunnen voldoen aan een belangrijk onderdeel van de Wet Kansspelen op afstand.

De meest verregaande manier van interventie door een online casino, is een gokker voordragen voor Cruks. Uit cijfers van de Kansspelautoriteit blijkt dat dat vorig jaar maar tien keer gebeurde. De overige 32.000 mensen die zich inschreven in Cruks, deden dit uit eigen beweging.

In Artikel 2 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen staat dat vergunninghouders hun wervings- en reclameactiviteiten niet op “maatschappelijk kwetsbare groepen van personen” mogen richten. Onder kwetsbare personen vallen minderjarigen, jongvolwassenen, én personen die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen. Iemand die in Cruks staat, vertoont per definitie risicovol spelgedrag.

Maar toch krijg je als je bent ingeschreven in Cruks, tal van gokreclames in je inbox met aanbiedingen van online casino’s waar je een account hebt. Een test door CasinoNieuws.nl liet zien dat alle aanbieders e-mails bleven sturen met daarin aanbiedingen. Daarop klikken was uiteindelijk zinloos, want inloggen kon vervolgens niet.

Een test door CasinoNieuws.nl liet zien dat alle aanbieders e-mails bleven sturen met daarin aanbiedingen.

Cruks is zo gebouwd dat landgebonden en online casino’s kunnen controleren of iemand is opgenomen in het register, op het moment dat iemand probeert online in te loggen of probeert binnen te komen. De casino’s mogen (en moeten) die controle alleen uitvoeren op het moment dat iemand zich aanmeldt. Ze mogen die controle niet uitvoeren op enig ander moment, dus ook niet voordat ze iemand een mailtje versturen met daarin bonussen.

De manier waarop Cruks is gebouwd, voorkomt dus dat aanbieders momenteel kunnen voldoen aan een belangrijk onderdeel van de Wet Kansspelen op afstand.

Toezichthouder en ministerie al bekend met gokreclames aan Cruks ingeschrevenen

De Kansspelautoriteit en het Ministerie van Justitie worstelen al met deze situatie sinds ten minste 2020, anderhalf jaar voor invoering van de Wet Kansspelen op afstand. Uit een recent Woo-verzoek blijkt dat op 15 april 2020 de situatie wordt aangekaart door een medewerker van de Kansspelautoriteit in een mail aan collega’s:

“Een nog openstaand bespreekpunt is uiteraard het feit dat spelers die in CRUKS staan nog steeds bonussen kunnen ontvangen van aanbieders, behalve dan van de aanbieder die deze persoon heeft voorgedragen (want die weet dat iemand in CRUKS staat). Dit probleem is bekend bij J&V, maar is nog niet verder besproken.”

Medewerker Kansspelautoriteit, 15 april 2020

Hetzelfde onderwerp wordt vijf maanden na de opening van de kansspelmarkt weer besproken door de Kansspelautoriteit. Op 15 februari 2022 wordt de volgende alinea opgenomen in een presentatie genaamd “Weeffoutjes regelgeving”:

“Maar wat te doen als een aanbieder niet weet dat een speler in CRUKS is opgenomen? Mag hij dan toch bonusaanbiedingen aan de speler sturen en is dat wenselijk? De speler kan zo’n bonusaanbieding niet verzilveren bij een aanbieder met een Nederlandse vergunning. Maar die aanbiedingen kunnen een ingeschreven speler wél triggeren om te gaan spelen bij een aanbieder zonder vergunning, want daar geldt CRUKS niet. Zo er niet toch iets geregeld moeten worden van een periodieke controle van het klantenbestand van een aanbieder op inschrijvingen in CRUKS? Of nemen we deze situaties voor lief? We hebben geen enkel zicht op hoe vaak dit voorkomt.”

Kansspelautoriteit, 15 februari 2022

Op 8 mei 2022 mengt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich in de discussie. Als onderdeel van het uitwerken van het verbod op ongerichte reclame, stelt een beleidsmedewerker de vraag of het mogelijk is om mensen die in Cruks staan, geen reclame meer te laten ontvangen.

Een dag later vraagt een medewerker van de Kansspelautoriteit in een interne mail zich hardop af of aanbieders ook Cruks zouden moeten mogen raadplegen om te zorgen dat ook spelers die via een andere aanbieder in Cruks gekomen zijn, geen directe mails meer ontvangen. Een dag later antwoord een medewerker van de Kansspelautoriteit aan het ministerie dat dat momenteel in ieder geval niet mogelijk is:

“Het antwoord op vraag 4 is volgens mij dat het niet mogelijk is. Los van de juridische haken en ogen is CRUKS gewoon niet zo gebouwd. Er kan geen “adressenlijstje” worden uitgedraaid.”

Medewerker Kansspelautoriteit, 9 mei 2022

Reacties Kansspelautoriteit en Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Kansspelautoriteit geeft desgevraagd aan dat het probleem inderdaad eigenlijk niet in Cruks zit. Het systeem mag immers alleen geraadpleegd worden voor toezicht en niet voor marketingdoeleinden:

“Noch in de Wok, noch in een andere wet is een grondslag voor gebruik van Cruks data voor marketingdoeleinden (en dan dus ook voor het NIET sturen van marketing aan bepaalde personen).”

Jan-Erik van der Werff, Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit geeft aan dat het voor hun niet mogelijk is om na te gaan of het veel voorkomt dat kwetsbaren toch marketing e-mails binnen krijgen. Er komen “wel eens” meldingen over binnen, maar “niet opvallend veel,” laat Van der Werff weten aan CasinoNieuws.nl.

Volgens de Kansspelautoriteit ligt de verantwoordelijkheid voor het niet versturen van reclame aan kwetsbaren, in eerste instantie bij de aanbieder. Als het systeem moet veranderen, moet die beweging komen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

“Primair moet de aanbieder zelf zorgen dat er geen reclame op kwetsbare personen gericht wordt. Dus wanneer de aanbieder weet dat iemand kwetsbaar is, moet deze persoon worden uitgesloten van marketing-activiteiten. De Ksa houdt toezicht hierop voor zover dat kan. 

“De Ksa mag echter zelf ook niet in Cruks kijken, want zo’n ‘marketing-controle’ is geen primaire taak van ons toezicht en is daarmee niet toegestaan. De oplossing hiervoor ligt dus niet in onze handen, maar zou van de wetgever moeten komen.”

Jan Erik van der Werff, Kansspelautoriteit

CasinoNieuws zocht contact met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en stelde die een viertal vragen. Op de vragen of het ministerie de geschetste situatie kan bevestigen, wat de overweging is geweest bij de bouw van Cruks waardoor deze situatie is ontstaan, of er gewerkt wordt aan een oplossing, en of er nog verdere gedachten zijn bij deze situatie, gaf woordvoerder Van der Zanden het volgende antwoord:

“Het kansspelbeleid is onder meer gericht op het voorkomen van verslavingsproblematiek. Om die reden kent Cruks een laagdrempelige opzet, waarbij het waarborgen van de privacy van mensen die zich (laten) registreren een belangrijke rol speelt. Gegevens uit Cruks worden om die reden niet gedeeld met aanbieders. De aanbieders hebben wel zicht op welke spelers binnen hun eigen klantenkring tot de risicogroep behoren en kunnen de eigen risicospelers uitsluiten van mailings met reclame en bonussen.

“We kijken momenteel naar de werking van Cruks, zoals vermeld in de brief van 5 december 2023. Daarin wordt dit aspect ook meegenomen.”

Paul van der Zanden, woordvoerder Ministerie van Justitie en Veiligheid

De brief waar het ministerie naar verwijst is de beslisnota van minister Weerwind aan de Tweede Kamer van 5 december vorig jaar. Daarin werden de eerste details over de nieuwe versie van Cruks gedeeld met het parlement.

Op een congres tien dagen later, deelde René Jansen van de Kansspelautoriteit een paar nieuwe details over Cruks 2.0. Hij gaf onder andere aan er een bezinningsperiode komt voor mensen die zich weer uitschrijven bij Cruks.

Tijdens de eerste aankondiging van de nieuwe versie van het zelfuitsluitingsregister, werd duidelijk dat de inschrijfprocedure gemakkelijker wordt gemaakt. Bij die eerste aankondiging werd gecommuniceerd dat de nieuwe versie in januari 2023 ingevoerd zou moeten gaan worden. Eerder deze week liet minister Weerwind in een antwoord op Kamervragen weten dat de planning is aangepast. Cruks 2.0 zou nog volop in ontwikkeling zijn en de verwachting is nu dat het nieuwe systeem in april live zal gaan.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Deze reclames zetten wel aan tot gokken. Sta ingeschreven bij cruks maar dit soort reclames hebben er wel voor gezorgd dat ik opnieuw ben gaan gokken via illegale sites. Totale waanzin eigenlijk dat deze organisaties nogsteeds reclame maken bij je terwijl je ingeschreven staat op cruks.

Laat een reactie achter