Dinsdag 18 juni 2024

Speel bewust

Ksa onderstreept mogelijkheden affiliatie, Google Analytics als onderzoekstechniek

Kansspelautoriteit over affiliatie post Besluit Orka

In een bericht aan het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, heeft de Kansspelautoriteit desgevraagd de mogelijkheden van affiliatie onderstreept. De toezichthouder benoemt nogmaals Google Analytics als geschikte onderzoekstechniek en spreekt haar waardering uit voor initiatieven vanuit de markt.

In aanloop naar de introductie van het verbod op ongerichte gokreclames (Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand, Besluit Orka), hield de Kansspelautoriteit gesprekken met diverse partijen uit de markt. Onder andere CasinoNieuws.nl en het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) werden op afzonderlijke momenten uitgenodigd om hun visie en best practices te delen.

Het KVA vroeg in het gesprek met de Kansspelautoriteit of die een nieuwsbericht zou willen publiceren waarin het specifiek op de mogelijkheden en onmogelijkheden van affiliatie in zou gaan. Aanleiding voor dat verzoek was volgens het keurmerk de onrust die was ontstaan door de weinige handvatten die het zag in het besluit zelf. Het KVA benoemde in een vervolg oproep het stoppen met affiliatie door enkele marktpartijen als grondslag voor extra urgentie.

Tot een nieuwsbericht van de Kansspelautoriteit met affiliatie als hoofdonderwerp kwam het niet. In het nieuwsbericht op kansspelautoriteit.nl van zaterdag 1 juli, werd enkel benoemd dat adverteren via het internet onder voorwaarden wel blijft toegestaan. Wel benoemde de Kansspelautoriteit dat het de sector tijdig zou informeren als er een verduidelijking of nadere invulling van de regels zou komen, een sentiment dat René Jansen eerder al uitte in zijn speech tijdens Gaming in Holland. Verantwoordelijk Minister Franc Weerwind gaf later in antwoord op kamervragen nadrukkelijk aan zich te kunnen vinden in die houding.

Het nieuwsbericht op de website van de toezichthouder sloot af met de notie dat als er overduidelijke overtredingen zouden worden geconstateerd, er wel opgetreden zou worden.

Affiliatie blijft toegestaan

In een e-mail antwoord aan het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, gaat de Kansspelautoriteit wel iets meer in op affiliatie. Daarin onderstreept de toezichthouder dat affiliatie in het Besluit Orka nadrukkelijk wel blijft toegestaan. Dan moet er wel worden voldaan aan drie regels, door de Ksa samengevat als:

  • Ten eerste moet de vergunninghouder personen de gelegenheid bieden om aan te geven dat zij de reclame niet willen ontvangen.
  • Ten tweede heeft de vergunninghouder de inspanningsverplichting om maatregelen te treffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames.
  • Ten derde heeft de vergunninghouder voor het bereik van de reclame de resultaatsverplichting dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. De vergunninghouder moet kunnen aantonen dat hij hieraan voldoet. 

“Ook indien de vergunninghouder werkzaamheden aan derde partijen uitbesteedt, zoals bij affiliate marketing, moet de reclame voldoen aan deze voorwaarde.”

Kansspelautoriteit in een bericht aan KVA

“Google Analytics een geschikte onderzoekstechniek”

Bij enkele vergunninghouders was onduidelijkheid ontstaan over het gebruik van Google Analytics als middel om in kaart te kunnen brengen wat de leeftijd is van de bezoekers van een (affiliate)website. Sommige vergunninghouders zagen een probleem in de constatering dat Google Analytics niet van alle gebruikers de leeftijd weet, maar de leeftijdspercentages vaststelt op basis van extrapolatie van een beperkte groep aan bezoekers waar het wél de leeftijd van weet. Mede daarom pauzeerden of stopten enkele vergunninghouders met het gebruik van affiliates.

Steven Vrolijk van het KVA benadrukte in een mail deze onrust binnen de markt. In het antwoord aan het keurmerk, onderschrijft de Kansspelautoriteit niet dat die onrust terecht is en benadrukt het juist dat Google Analytics genoemd wordt als een geschikte onderzoekstechniek:

“De Ksa laat het aan de vergunninghouder om de hiervoor te gebruiken onderzoekstechnieken te kiezen en toe te passen. De toelichting op het Besluit orka noemt Google Analytics als voorbeeld van een geschikte onderzoekstechniek.”

Kansspelautoriteit in een bericht aan KVA

De Kansspelautoriteit sprak tot slot haar waardering uit voor het memorandum dat zeven affiliates in samenwerking met advocatenkantoor Kalff Katz & Franssen en juridisch dienstverlener XY Legal Solutions opstelden:

“Wel wil de Ksa u meegeven dat zij de door de KVA voorgestelde initiatieven, zoals omschreven in het door u toegezonden memorandum, waardeert. Deze initiatieven kunnen een goede bijdrage leveren aan de bescherming van kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen.”

Kansspelautoriteit in een bericht aan KVA

In een eerder stadium vond er een overleg plaats tussen het KVA en het verantwoordelijk Ministerie. In een mailing aan haar leden, schrijft Steven Vrolijk van het keurmerk dat het ministerie in die meeting benadrukt heeft dat het Besluit Orka niet gezien moet worden als een totaalverbod. Het benoemde affiliatie als een goed instrument voor de kanalisatie in Nederland. Volgens de mailing gaf het Ministerie aan de memorie van toelichting juist zo uitgebreid te hebben gemaakt en affiliatie en het gebruik van Google Analytics expliciet benoemd te hebben, om te voldoen aan de wens van de Raad van State om het Besluit beter toe te lichten.

Volledige openheid: CasinoNieuws.nl is een affiliate-partner van het merendeel der legale online casino’s in Nederland. CasinoNieuws.nl is onderdeel van de groep van zeven affiliates die het memorandum heeft opgesteld én lid van het Keurmerk Verantwoorde Affiliates. De Kansspelautoriteit heeft dit artikel ingezien voor publicatie.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter