Zaterdag 2 december 2023

Speel bewust

Björn Fuchs: De voorspelde zondvloed

Interview Björn Fuchs

Waar ik mij in mijn vorige column focuste op de kaarsjes, schenkt de vandaag verschenen Monitoringsrapportage van de KSA meer aandacht aan de taart. Zoals te verwachten, duurde het niet lang alvorens er talloze reacties en nieuws publicaties verschenen. CasinoNieuws was er -zoals altijd- snel bij. De NOS volgde rond het middaguur.

Hierbij was het bijzonder om te lezen dat vooral de verslavings(preventie)zorg een bijna bijbels angstbeeld schetste. Een angstbeeld dat al voor de opening van de markt kenbaar werd gemaakt; waarin er veel nieuwe spelers bijkomen.

In een tijd waar stereotype labels vrijwel nergens meer worden geaccepteerd, mogen online gokkers kennelijk wel over één grove kam worden geschoren.

Hoewel kwaliteit en kwantiteit in geen enkel universum synoniem zijn voor elkaar, lijkt dat nu wel het geval. Het geïsoleerde gegeven van ‘meer spelers’ wordt onlosmakelijk verbonden aan het gegeven dat “…langdurig online gokken per definitie gezondheidsbeschadigend is…”.

In een tijd waar stereotype labels vrijwel nergens meer worden geaccepteerd, mogen online gokkers kennelijk wel over één grove kam worden geschoren. Gelukkig weet het overgrote deel van de Nederlandse online gokkers wel degelijk een bepaalde maat te houden en ontwikkelt geen probleemgedrag.

Wat was die stijging dan? Hoeveel meer spelers zijn er? Leest u even mee in het recente Monitoringsrapport: “…In januari 2022 speelden consumenten met in totaal 489 duizend accounts. In juli 2022 en januari 2023 waren dat respectievelijk 563 duizend en 859 duizend accounts; een stijging van 76 procent in één jaar…”.

Rekenen kunnen ze echt wel bij de KSA. Die 76% stijging klopt als een bus. Wat ze ook kunnen bij de KSA is tellen. In januari 2022 telden zij 10 actieve vergunninghouders en in januari 2023 telden zij er 20. Een stijging van 100%. Vanuit dat perspectief is het een stijging van het aantal actieve accounts niet vreemd.

De “voorspelde zondvloed” van een stijgend aantal actieve speelaccounts mist -op zijn zachtst gezegd- wel wat context. Vooral als we ons herinneren dat in 2019 door Motivaction werd onderzocht dat circa 1,86 miljoen Nederlanders wel eens online een kansspel consumeerden tegen betaling. Ik weet het, sommigen vonden dat aantal overdreven hoog. En ja, tweederde deed dat bij een legale Nederlandse partij.

Er is vandaag ook in een reactie gesteld dat “…de legalisering was bedoeld om gokkers beter te beschermen dan in de oude situatie, niet om een grote nieuwe doelgroep aan te boren…”. Is daar überhaupt sprake van? Er is immers ook nog zoiets als vervangingsvraag.

Hoewel ik het me niet kan voorstellen, kan het toch echt voor komen dat iemand het digitaal invullen van een Toto-formuliertje beu is (sorry Niels Onkenhout)… en dan zijn/haar heil zoekt bij een andere aanbieder van online kansspelen. Laten we in ieder geval ook het succes zien; dat dergelijke processen leiden naar legale aanbieders en niet naar het illegale aanbod.

Alles bij elkaar voldoende elementen om met alle partijen in de keten het glas als ‘half vol’ te beschouwen en niet als ‘half of gevaarlijk leeg’.

Hoe dan ook, angst is een slechte leermeester. We lezen gelukkig ook in de recente rapportage dat het aandeel van jongvolwassenen nagenoeg gelijk is gebleven en dat zij gemiddeld veel minder geld verliezen per maand dan de gemiddelde speler. De kanalisatie is in relatief korte tijd op een hoog niveau. En tenslotte hebben de leden van de brancheverenigingen NOGA en VNLOK wel degelijk laten zien dat zij, vooruitlopend op het verbod op ongerichte reclame, zichzelf hebben beperkt door af te zien van buitenreclame.

Alles bij elkaar voldoende elementen om met alle partijen in de keten het glas als ‘half vol’ te beschouwen en niet als ‘half of gevaarlijk leeg’. KOA wet- en regelgeving werkt en heeft effect. Daar mogen we als branche en alle aanverwante stakeholders trots op zijn. Deze trots ontslaat ons niet, sterker nog het verplicht ons, van het immer nastreven van verbeteringen richting de hoofddoelen van het kansspelbeleid: het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zoals witwassen.

Zelfs zonder overleg durf ik namens alle leden van NOGA en VNLOK te stellen dat we ons hier 200% voor blijven inzetten; in actieve samenwerking en dialoog met alle relevante stakeholders.

Dit is een bijdrage door Björn Fuchs, de Chief Digital Officer van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf achter Fair Play Online. Het stuk verscheen oorspronkelijk op LinkedIn en is met toestemming integraal overgenomen op CasinoNieuws. Pull-quotes keuze door CasinoNieuws.

Laat een reactie achter