Zondag 1 oktober 2023

Speel bewust

Weerwind: Enige mate van gokreclame is nodig

Weerwind gokreclame nodig

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind vindt dat gokreclames in een bepaalde mate nodig zijn. Dit zegt hij in zijn antwoord op de kamervragen van Michiel van Nispen en Mirjam Bikker. De minister herhaalde dat hij laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor wat betreft overkoepelende speellimieten.

Naar aanleiding van een nieuwsbericht in Trouw waarin werd gesproken over meer gokverslaafden sinds online gokken legaal is, stelden Michiel van Nispen (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) Kamervragen.

Hierin vroegen de twee politici om uitleg van Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. In de vragen is aandacht voor het aantal gokverslaafden in Nederland, gokkende jongeren, gokreclames, en verslavingspreventiemaatregelen. De minister heeft deze vragen vandaag schriftelijk beantwoord.

Goede nulmeting

Op de vraag of de minister erkent dat een goede nulmeting van het aantal verslaafden ontbrak, is Weerwind duidelijk. Hij wijst op het onderzoek dat is gedaan voor de opening van de online kansspelmarkt:

“Voorafgaande aan de opening van de online kansspelmarkt is onderzoek verricht naar onder andere de omvang en samenstelling van spelers van kansspelen in de ‘Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid’. Over de uitkomsten van het onderzoek heb ik uw Kamer geïnformeerd bij brief van 30 november 2021. Op basis van de screener Problem Gambling Severity Index (PGSI) telt Nederland volgens dit onderzoek naar schatting tussen de 8,4 en 8,9 miljoen spelers behorende tot de categorie geen tot laag risico, tussen 294.000 en 431.500 spelers met een matig risico en tussen 162.400 en 268.900 spelers met een hoog risico. Hiermee is niet vastgesteld wat het aantal gokverslaafden is in Nederland, maar in beeld gebracht hoe groot de groep is waar verslavingspreventiemaatregelen van groot belang zijn.”

Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming

Van Nispen en Bikker stelden voor dat minister Weerwind bij de verschillende verslavingsklinieken direct informatie kon gaan winnen over het aantal verslaafden in Nederland in kaart te brengen. Daar ziet de minister zelf de meerwaarde niet van in, zo zegt hij. Hij wijst erop dat de cijfers vanaf 2015 binnenkort inzichtelijk zijn dankzij de werking van LADIS. Weerwind zal wachten tot die cijfers beschikbaar zijn, maar houdt ondertussen een vinger aan de pols:

“Ondertussen hou ik wel een vinger aan de pols en heb ik bijvoorbeeld bij de verslavingszorginstelling Jellinek navraag gedaan of de door Hervitas beschreven ontwikkelingen worden gezien. Daar werd nog geen stijging in het aantal personen dat in behandeling is waargenomen en werd aangegeven dat het doorgaans enige tijd duurt voordat mensen echt hulp gaan zoeken.”

Franc Weerwind

Weerwind vindt gokreclames in bepaalde mate nodig

De legalisering van het online gokken was niet bedoeld om het aantal deelnemers aan kansspelen te vergroten. Dit benadrukt Weerwind nogmaals als het gaat over gokreclames. Van Nispen en Bikker wilden graag weten wat minister vindt van het hoge bedrag dat reeds is uitgegeven aan (voornamelijk ongerichte) gokreclame.

Voorop staat dat Weerwind kwetsbare groepen voldoende wil beschermen en daarom de wet- en regelgeving zal aanpassen. Er komt dan ook, zoals reeds bekend was, een verbod op ongerichte gokreclame. Daarnaast is er inmiddels een verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames actief.

Minister Weerwind herhaalde wel zijn standpunt dat gokreclames nodig zijn:

“Nieuwe en bestaande aanbieders moeten de mogelijkheid behouden om op het legale aanbod te kunnen attenderen. Daarvoor is enige mate van reclame nodig.”

Franc Weerwind

Op de vraag of er een maximum aantal aanbieders is Nederland actief zal zijn, antwoordt Weerwind dat dit niet geval is. Van Nispen en Bikker zijn bang dat er meer gokreclames zullen zijn naar mate er meer aanbieders bij komen. Toch zal er geen maximum gelden voor het aantal actieve online aanbieders, zo valt te lezen. De Wet Kansspelen op afstand beschrijft een open vergunningsstelsel.

Het voorstel om het toetreden van nieuwe aanbieders uit te stellen tot de nieuwe wetgeving actief is, is volgens Franc Weerwind ook geen optie. Hij gaat immers niet over het verlenen van de vergunningen, dat is aan de Kansspelautoriteit, maar het naleven van de afspraken met betrekking tot zelfregulering zijn ook geen voorwaarde voor een vergunning.

Verslavingspreventie

In de Online Kansspel Barometer kwam naar voren dat 17% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar wel eens online gegokt had. De link die Van Nispen en Bikker leggen met de legalisering van de kansspelmarkt is volgens Weerwind niet te leggen. De vraag in het onderzoek van IPSOS ging immers over de afgelopen twaalf maanden. Deze jongeren kunnen dus ook online gegokt hebben voor 1 oktober 2021.

“Dit percentage kan vanwege de wijze van bevragen niet worden gekoppeld aan de legalisering.”

Franc Weerwind

Speellimieten

Minister Weerwind zegt in zijn antwoorden vast te willen houden aan het principe waar eerder voor gekozen is als het gaat om speellimieten. Spelers zelf de keuze laten maken over hun limieten zou een goede werking hebben als het gaat om verslavingspreventie.

Toch is Weerwind wel van mening dat de limieten beter kunnen werken. Hij doet daarom op dit moment onderzoek naar twee zaken:

“Bij het tweede onderzoek weeg ik mee dat te strenge limieten kunnen leiden tot ontwijkgedrag van spelers, waardoor ze bij meerdere aanbieders tegelijk spelen, of zelfs uitwijken naar illegaal aanbod, waardoor de kanalisatie in gevaar komt.”

Franc Weerwind

De minister heeft als streven om de onderzoeken in de zomer af te ronden zodat hij na de zomer kan laten weten op welke wijze hij de effecten van de speellimieten kan vergroten. Dat spelers op dit moment limieten kunnen stapelen, vindt de minister ‘onwenselijk.’ Voor overkoepelende limieten moet in ieder geval duidelijk worden of het technisch mogelijk is en wat de mogelijkheden zijn binnen de grenzen van de privacywetgeving in Nederland.

Lead-foto Franc Weerwind door Martijn Beekman / D66 via Wikimedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter