Zondag 21 juli 2024

Speel bewust

Ministerie wacht evaluatie af voor het eventueel overgaat tot verdere aanscherping reclameregels

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wacht de geplande wetsevaluatie af voor het de reclameregels eventueel verder aanscherpt. Dit laat het ministerie weten in de werkagenda verslavingspreventie kansspelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft haar werkagenda verslavingspreventie kansspelen gepubliceerd. In de werkagenda worden alle plannen omschreven die het ministerie heeft voor het jaar 2024 met daarbij een update over de voortgang van deze plannen. Er zijn vier subdoelen opgesteld:

  1. Geïnformeerde (potentiële) speler en omgeving
  2. Passende interventies
  3. Passende zorg
  4. Kennis over (preventie van) kansspelverslaving

Elk van de subdoelen heeft meerdere ‘deelactiviteiten’ die de plannen van het ministerie beschrijven. Deze sluiten aan op de overkoepelende maatregelen die onder andere spreken over de mogelijke aanscherping van de reclameregels. Zo zal er onder andere gekeken worden naar de regels voor de informatie die aanbieders delen via hun website.

Voor alle genoemde overkoepelende maatregelen geldt dat zij in afwachting zijn van de geplande evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand. Het ministerie wacht de wetsevaluatie ook af voor het overgaat tot het mogelijk aanscherpen van de reclameregels. De evaluatie staat gepland voor oktober 2024.

Geïnformeerde potentiële speler en omgeving

Het eerste subdoel richt zich op het beter informeren van spelers van en hun omgeving. In september 2023 maakte de Kansspelautoriteit bekend welke projecten gefinancierd zouden worden vanuit het verslavingspreventiefonds.

In de werkagenda staat dat na vooronderzoek is besloten om de e-learning voor professionals verder te ontwikkelen. De gids voor mensen die met schulden kampen, de Geldfitgids, wordt momenteel ontwikkeld zodat deze zich ook richt op (online gokken). Eenzelfde planning is er voor het programma Helder op School. Er is een ‘signalisering en handelingsperspectief-tool’ in ontwikkeling.

Het ministerie verwacht dat de Geldfitgids in de tweede helft van 2024 wordt gepubliceerd. De implementatie van de training van Helder op School moet tevens in de tweede helft van het jaar worden gestart.

Verder zal er worden gekeken hoe er nog meer bewustwordingsactiviteiten kunnen worden ontwikkeld voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Tot slot valt ook de pilot campagne om de bekendheid van Cruks te vergroten onder dit subdoel. Hierover ging CasinoNieuws.nl onlangs in gesprek met Franklin Neuteboom van de Kansspelautoriteit.

Interventies

Het tweede subdoel ‘Passende interventies’ kreeg in december 2023 vorm toen de consultatie rondom de beleidsregels verantwoord spelen van start ging. Hierin werden de ideeën van de Kansspelautoriteit gedeeld over het tijdig ingrijpen om problematisch gokgedrag vroegtijdig te signaleren. Onderdeel van deze plannen is een interventie bij spelers die in een maand netto meer dan € 700 storten bij het casino.

Daarnaast moeten aanbieders binnen een uur reageren op signalen van risicovol speelgedrag. Op die manier wil de toezichthouder afdwingen dat online casino’s hun spelers realtime monitoren. Uit een onderzoek naar de invulling van de zorgplicht bleek dat er aanbieders zijn waarbij er ’s nachts en in het weekend niet of nauwelijks kon worden ingegrepen als er signalen zijn van problematisch speelgedrag.

Ook de consultatie rondom speellimieten gaf een week geleden al een inkijkje in de plannen van het ministerie. Zo wil het ministerie een contactmoment verplichten als spelers een limiet willen instellen van hoger dan € 350 per maand. Voor jongvolwassenen wordt eenzelfde eis gesteld, maar dan bij € 150 per maand. Verder herhaalde het ministerie dat er onderzoek gedaan wordt naar de juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van overkoepelende speellimieten.

Tot slot gaat er een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid om een nazorggesprek te verplichten nadat de inschrijving in Cruks van een speler is verlopen. Eind 2022 riep Petra de Ruiter, CEO van Holland Casino, al op om een nazorggesprek door te voeren. Weerwind gaf in juni 2023 aan dat dit onderwerp meegenomen zou worden in de geplande wetsevaluatie.

Anonieme zelfhulp op internet

Via de bewustwordingscampagnes uit het eerste subdoel zal worden gekeken hoe spelers beter doorgestuurd kunnen worden naar ‘passende zorg’. Hiervoor wil het ministerie ook het Loket Kansspel in gaan zetten. Er zal daarnaast een zelfhulptool op internet komen waar spelers anoniem hulp kunnen krijgen bij hun gokproblematiek.

Ten slotte is als subdoel gesteld om de kennis over (preventie van) kansspelverslaving te vergroten. Dit wil men onder andere bewerkstelligen met de opzet van een expertisecentrum waarvoor het Trimbos-Instituut een plan ontwikkelt. Ook wordt er gekeken hoe de data uit de Controledatabank gebruikt kan worden voor onderzoek. Dit was een van de adviezen die de Nationaal Rapporteur Verslavingen gaf in het rapport ‘Gokken met gezondheid’.

Naast de werkagenda van Justitie en Veiligheid werd maandag ook de toezichtagenda van de Kansspelautoriteit gepubliceerd.

Lead-foto via Pro Shots / Niels Wenstedt.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter